Политкомиссия революционных
коммунистов-социалистов
(интернационалистов)
по созданию
Всемирной Единой Партии-Государства трудящихся


La Commission Politique des Communistes-Socialistes Révolutionnaires (Internationalistes)
pour la Fondation de l'Unité Parti-Etat Mondial des TravailleursЛаборатория мир-системного анализа
Фонда "Центр марксистских исследований"

http://centrmarxissled.ucoz.ru


четверг, 19 ноября 2015 г.

Основні твори українських марксистів

Микола Зібер

Теорія цінности і капіталу Д.Рікардо (1871)

Нариси первісної економічної культури (1883)

Девід Рікардо і Карл Маркс в їх суспільно-економічних дослідженнях (1885)

Сергій Подолинський

Про багатство та бідность (1876)

Про хліборобство (1877)

Громадівство і теорія Дарвіна (1879)

Ремесла j хвабрики на Україні (1880)

Людська праця і її роля в розподілі енерґії (1880)

Людська праця і єдність сили (1882)

Юліян Бачинський

Україна irredenta (1895)

Українська імміграція в З'єднаних Державах Америки (1914)

Більшовицька революція і українці. Критичні замітки (1925)

Микола Порш

Із статистики України (1907)

Про автономію України (1907)

Робітництво в Україні. Нариси по статистиці праці (1911)

П.Струве в українській справі (1912)

Автономія України і соціял-демократія (1917)

Україна в державному бюджеті Росії (1918)


Лев Юркевич

Національна справа і робітництво (1913)

Кляса і суспільство (1913)

Кооперація і робітничий рух (1913)

Україна й війна (1916)

Російські соціял-демократи і національне питання (1917)

Андрій Річицький (Анатолій Пісоцький)

Од демократії до комунізму (1920)

Наш спір (1921)

Тарас Шевченко у світлі епохи (1923)

Винниченко у літературі й політиці (1928)

Центральна Рада від лютого до жовтня (1928)

Основи українознавства (1929)

Карл Маркс, його життя й діяльність (1929)

Національне питання доби наступу соціялізму (1931)

Василь Шахрай

Революція на Вкраїні (1918)

До хвилі. Що діється на Вкраїні і з Україною (у співавторстві з С.Мазлахом; 1919)

Георгій Лапчинський

Наша сучасна політика (1919)

Микола Скрипник

Історія пролетарської революції на Україні. Короткий начерк з портретами (1923)

Джерела до причин розламу в КПЗУ (1928)

Завдання комсомолу в соціялістичній перебудові країни (1929)

Непримиренних шляхом (1929)

Національне питання в програмі Комінтерну (1929)

Кляса і партія (1930)

Питання пролетарської революції на Україні (1930)

Зближення і злиття націй за доби соціялізму (1931)

За лєнінську філософію (1931)

Роман Роздольський
Фрідріх Енґельс про Україну (1927)

До національного питання. Фрідріх Енґельс і проблєма "неісторичних" народів (1964)

Роль випадків і "великих людей" в історії (1965)

Пролєтарі й батьківщина. Нотатки з приводу одного абзацу з "Маніфесту комуністичної партії" (1965)

Імперіялістична війна та питання миру (1960-і)

Історія виникнення Марксового "Капіталу" (1968)

Іван Майстренко

Більшовицький бонапартизм (1948)

Боротьбизм. Глава в історії українського комунізму (1954)

Кризові процеси в совєтській економіці (1955)

Сторінки з історії Комуністичної партії України (1967)

Національна політика КПРС (1978)

Історія Комуністичної партії України (1979)

Історія мого покоління. Спогади учасника революційних подій в Україні (1984)

Всеволод Голубничий

Промислове виробництво в Україні 1913-1956 рр. Статистична аналіза (1957)

Нарис історії Комуністичної партії України (1958)

До розуміння совєтської колєктивізації сільського господарства 1929 року (1961)

Діялєктичний матеріялізм Мао Цзе-дуна (1962)

Суть української культури й українська культура в діяспорі (1964)

Економічні системи у дії: США, СРСР і Франція (у співавторстві з Альфредом Оксенфелдтом; 1965)

Деякі економічні аспекти відносин між совєтськими республіками (1968)

Три лєкції про економiку України (1968)

Аґрарна революція 1917 року в Україні (1970)

Теорія вартости В.В.Новожилова (1972)

Марксоґрафія і марксолоґія. Що нам відомо про Маркса? (1974)

Телєолоґія макрореґіонів у довготермінових плянах Совєтського Союзу 1920-1990 (1975)

Економічна інтеґрація у Східній Европі. Детерміністський підхід (1977)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...